Home Page

Esta campanha acontecerá no ano 3995 BBY estando situada no restauration period que se segue à Great Sith War e antecede a Mandalorian War.

Home Page

A new day in a old republic Sgrovi